Opći uvjeti poslovanja

Uvjeti kupnje

Internetska stranica www.naturavita.hr  u vlasništvu je trgovačkog društva:

NATURA VITA LUKA d.o.o.

Kašinska 9, 10360 Zagreb – Sesvete

Adresa elektoničke pošte: podrska@naturavita.hr

OIB: 86554606430

IBAN kod Privredne banke d.d Zagreb: HR25 2340 0091 1110 8754 0

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Članovi uprave: Andreja Gazdek

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu

Značenje izraza navedenih u ovim Općim uvjetima

 1. Prodavatelj – trgovačko društvo NATURA VITA LUKA d.o.o., Kašinska 9, 10 360 Zagreb – Sesvete. Prodavatelj prodajom putem internet stranice naturavita.hr nastupa u svoje ime.
 2. naturavita.hr– web stranica u vlasništvu Prodavatelja
 3. Kupac – pojam Kupca odnosi se na klasičnog potrošača, fizičku osobu koja izvan bilo kakve djelatnosti naruči i plati bilo koji proizvod posredstvom usluga internet trgovine prisutnih na web stranici Prodavatelja, ali i na kupce obrtnike, trgovce pojedince i fizičke osobe koje obavljaju poslovne djelatnosti, a koji su zaštićeni odredbama Zakona o zaštiti potrošača samo ako kupuju proizvode nevezano za svoje poslovne djelatnosti, te na sve ostale kupce, primjerice pravne osobe.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

 1. Korisnik naturavita.hr – svaka osoba koja web stranicu www.naturavita.hr koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je dužan dati točne, potpune i važeće osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Postupanje suprotno tome, ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi www.naturavita.hr.
 2. Online kupnja ili Internet trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem naturavita.hr
 3. Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na naturavita.hr, a koje je moguće kupiti putem Internet trgovine.

Svi materijali koje se nalaze na www.naturavita.hr internetskoj stranici ekskluzivno su intelektualno vlasništvo tvrtke NATURA VITA LUKA d.o.o., mogu se koristiti isključivo uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava, te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. NATURA VITA LUKA d.o.o.. omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.naturavita.hr kako je regulirano ovim Uvjetima kupnje.

Ovi Uvjeti kupnje dio su obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.

Uvjeti kupnje čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenom/ama kupljenog/ih proizvoda, te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je sa istima upoznat/suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja ugovora) isti biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen. Prodavatelj zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s tim da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama.

Kada Kupac potvrdi i izvrši narudžbu ugovor je sklopljen, te će Prodavatelj o činjenici sklapanja ugovora Kupca odmah e-mail porukom obavijestiti da je ugovor sklopljen.

Tvrtka NATURA VITA LUKA d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave, ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti sadržaj Općih uvjeta poslovanja, asortimana proizvoda, cijene proizvoda ili sadržaja Internetske stranice www.naturavita.hr. Stoga su Korisnici dužni prije svakog korištenja Internetske stranice www.naturavita.hr pregledati sadržaj Općih uvjeta poslovanja. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na www.naturavita.hr.

Korištenje Internetske stranice www.naturavita.hr isključivo je na odgovornost Korisnika. Prodavatelj se oslobađa od svake odgovornosti za štetu koja je mogla nastati prilikom posjete Internetskoj stranici www.naturavita.hr uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa, prekidom u komunikacijskoj liniji, neovlaštenim pristupom, neprikladnim ponašanjem, nemarom i slično te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje www.naturavita.hr Internetske stranice. Uvjeti ovog poglavlja odnose se na cjelokupni sadržaj Internetske stranice www.naturavita.hr.

Kupac odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom registracije.

Pristup na internetske stranice www.naturavita.hr ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole Prodavatelja, koje će Prodavatelj nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

 

Glavna obilježja robe

Glavna obilježja robe: proizvodi su prikazani opisno i fotografijama, te su podaci o istima sačinjeni temeljem Prodavateljeve baze podataka.

Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Prodavatelj posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na zaslonu i sl. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda.

Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na web stranici www.naturavita.hr podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na www.naturavita.hr Prodavatelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi i dostupni. Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na www.naturavita.hr, može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem u Prodavateljevom skladištu.

Ukoliko naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, Prodavatelj će obavijestiti Kupca da proizvod trenutno nije raspoloživ, roku u kojem je proizvod dobavljiv, te ujedno ponuditi mogućnost kupnje alternativnog proizvoda iz www.naturavita.hr koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti.

 

Cijena proizvoda

Cijene istaknute na web stranici www.naturavita.hr izražene su u eurima i u kunama. Trošak PDV-a je uračunat u cijenu proizvoda. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave iz razloga se isti posebno plaćaju, osim na narudžbe iznad određenog iznosa kada je dostava besplatna, a sve sukladno uvjetima i na način kako je to naznačeno ovim Uvjetima kupnje.

Prije potvrde narudžbe odvojeno je iskazana cijena proizvoda, cijena dostave ako je naplatna, cijena PDV-a, te konačna cijena kako bi Kupac imao uvid u konačnu cijenu koju plaća za naručenu uslugu kupnje.

U slučaju plaćanja e-bankingom i općom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

 

Internet trgovina – sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem www.naturavita.hr Internet trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe – Internet trgovina, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem.

Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji i sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail Kupca biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji.

Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na www.naturavita.hr a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda, cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su pod “Načini dostave”.

Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu” klikom na link „Košarica”. Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je u međuvremenu prodan tada će Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavatelj pribavi od svojih dobavljača). Prodavatelj, osim netom navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.

U „košarici” se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi nastaviti s kupnjom odabire link „Kupi”, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Narudžba” na kojoj je potrebno potvrditi podatke koje je Kupac dao prilikom registracije, adresu dostave, potvrditi ili eventualno izmijeniti dostavu računa i odabir načina plaćanja (virmansko plaćanje, plaćanje pouzećem, KeksPay, PayPal ili plaćanje kreditnom karticom). Detalji računa se mogu promijeniti u odnosu da li račun prima fizička osoba ili pravna. Ako račun prima pravna osoba potrebno je da Kupac unese sve tražene podatke.

Po izvršenju naprijed navedenih koraka Internet trgovine i odabirom „Kupi” na stranici „Narudžba”, sustav automatski vodi Kupca na stranicu „Potvrda narudžbe”, a na kojoj se nalaze podaci o broju narudžbe, plaćanju kao i obavijest o slanju potvrdnog maila koji sadrži ponudu prodaje odabranih proizvoda te obavijest o e-mail adresi i besplatnom broju telefona putem kojih Kupac može dobiti sve potrebne informacije. Ako je Kupac odabrao kartično plaćanje klik na „Kupi” vodi ga na unos podataka vezanih za plaćanje karticom. Također može odabrati i plaćanje na rate beskamatno ukoliko je to plaćanje moguće s karticom kojom plaća.

 

Registracija

Kako biste obavili kupnju u Internet trgovini, registracija nije obavezna. Potrebno je samo u prvom koraku checkout procesa ostaviti važeću e-mail adresu (ona kojoj imate omogućen pristup) kako bi vam nakon unosa podataka potrebnih za obavljanje dostave bilo moguće poslati potvrdu narudžbe.

Ako ne želite svaki puta tijekom kupnje unositi adresu dostave te informacije o sredstvu plaćanja, preporuča se brza registracija. Potrebno je samo jednom unijeti važeću e-mail adresu, osobne podatke (ime, prezime, adresa, poštanski broj, mjesto, broj telefona) te lozinku pomoću koje se pristupa korisničkom računu. Ona može biti proizvoljan niz znakova – što je duža, otpornija je na hakersko probijanje. Ako ste bez ideja, na našoj Internet trgovini Password generator će vam predložiti generiranu lozinku.

Nakon unosa traženih podataka, registraciju je potrebno potvrditi klikom na polje “Registracija”. Kreirani korisnički račun ostaje registriran u sustavu, a pristupa mu se kombinacijom korisničkog imena i lozinke na stranici “Prijava”.

U slučaju da ste zaboravili lozinku, na istoj stranici trebate kliknuti na “Zaboravljena lozinka?”. Dolazite do stranice na kojoj možete ostaviti svoju e-mail adresu s kojom ste se registrirali u Internet trgovini, a na koju vam onda sustav automatski pošalje link pomoću kojeg ćete resetirati lozinku i dobiti novu. Lozinku možete kasnije sami promijeti u postavkama računa budući da automatski kreirane lozinke nisu lako pamtljive (ili samo kliknite na DA kada vas preglednik pita da upamti unešenu lozinku da je ne morate svaki puta unositi kod prijave).

Ukratko, nakon kreiranja računa, za svaku daljnju kupnju potrebna je samo prijava s korisničkim imenom i lozinkom.

 

Zaštita osobnih podataka

Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze te ih može koristiti za informiranje o novim i akcijskim proizvodima i ponudama, te dostavu promotivnih materijala, newslettera, unapređenja odnosa s Kupcima i radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.

Pristup newsletter bazi i bazi kupaca s osobnim podacima Kupaca uz NATURA VITA LUKA d.o.o., ima i obrt Media X, specijalizirani obrt za izradu Internet trgovina.

Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

NATURA VITA LUKA d.o.o. ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke te za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

 

Izjava o privatnosti

Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima Kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o Kupcima / Korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informiramo Kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito dajemo Kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o Korisnicima i Kupcima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 

Politika kolačića

Kako bi stranice www.naturavita.hr ispravno radile, one moraju na računalo Korisnika spremiti malenu količinu informacija (Cookies). Prema regulacijama EU, NATURA VITA LUKA d.o.o. prije spremanja kolačića mora zatražiti pristanak Korisnika. Korištenjem Internet trgovine www.naturavita.hr Korisnik pristaje na upotrebu Cookie-a.

Korisnik isključivanjem kolačića odlučuje hoće li dopustiti pohranjivanje kolačića na svom računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u web pregledniku koji Korisnik koristi za pregledavanje web stranica. Ukoliko Korisnik onemogući kolačiće postoji mogućnost da stranica neće moći koristiti neke od funkcionalnosti koje daje www.naturavita.hr Internet trgovina.

 

Pohvale i prigovori

U skladu s člankom 10., Zakona o zaštiti potrošača u slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti pisani prigovor www.naturavita.hr internetskoj trgovini.

Također, za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti na slijedeći način:

Odgovore na upite o svim vrstama informacija, pohvale, primjedbe kao i sve druge obavijesti dobit ćete u najkraćem mogućem roku, svakodnevno u vremenu od 08:00-22:00 sati.

U slučaju prigorovra ili reklamacije na narudžbu, a radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje ime i prezime.

Internet trgovina www.naturavita.hr će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor će Vam stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

 

Ostale odredbe

 1. Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na naturavita.hr samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na www.naturavita.hr, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja www.naturavita.hr na drugim web stranicama je zabranjena.
 2. Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova naturavita.hr trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i onoga koji objavljuje informaciju.
 3. Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvola od proizvođača / distributera proizvoda.
 4. Kada naturavita.hr odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Opći uvjeti u slučaju korištenja predmetnih web stranica na primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
 5. Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, a u tom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.
 6. Prodavatelj zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku u slučajevima kada:
  • se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku
  • se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno da se radi o zajedničkoj terminologiji
  • postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao
 1. Prodavatelj ima pravo objaviti savjet koji odražava filozofiju poslovanja NATURA VITA LUKA d.o.o., ali oni nikako nisu namijenjeni zamjeni za profesionalni medicinski savjet i ne smije se na njih oslanjati kao na zdravstveni savjet. Prodavatelj uvijek preporuča da Kupac potraži mišljenje liječnika ili drugog kvalificiranog zdravstvenog radnika u vezi s osobnim zdravljem ili zdravstvenim stanjem.
 2. Kupac je obavezan držati se uputa za uporabu proizvoda, u suprotnom Prodavatelj ne snosi odgovornost. Kupac preuzima punu odgovornost za svoje zdravlje, život i dobrobit, kao i za zdravlje, živote i dobrobit svoje obitelji i djece, kao i za sve odluke sada ili u budućnosti.