Reklamacije, povrat robe i novca

NATURA VITA LUKA d.o.o. jamči da ćete dobiti vrhunsku uslugu i ostvariti maksimalnu vrijednost za svoj novac.  U slučaju da niste zadovoljni isporučenim proizvodom, možete ga vratiti u roku 14 dana nakon čega ćemo vam vratiti novac.

Povrat se odnosi na kupovinu isključivo putem internet trgovine.

Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu: NATURA VITA LUKA d.o.o., Kašinska 9, 10 360, Sesvete

POVRAT ROBE I NOVCA

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, u slučaju kupovine na daljinu, ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma primitka proizvoda, odnosno primitka zadnjeg proizvoda iz narudžbe. Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor.

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača, odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat uplaćenog novca izvršit ćemo nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti NATURA VITA LUKA d.o.o. na info broj 098 60 50 40 ili mail adresu podrska@naturavita.hr radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda na trošak NATURA VITA LUKA d.o.o.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Vraćeni proizvod mora biti u originalnom pakiranju i sa deklaracijom, te pripadajućim računom.

NATURA VITA LUKA d.o.o. utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

ZAMJENA ROBE

Kupac može poslati proizvod koji želi zamijeniti na našu adresu (NATURA VITA LUKA d.o.o., Kašinska 9, 10 360, Sesvete). Ukoliko je razlog zamjene oštećeni proizvod, zamjena ide na trošak NATURA VITA LUKA d.o.o., a ukoliko je riječ o zamjeni proizvoda zbog želje kupca, kupac šalje robu na našu adresu o svom trošku.

Prodavatelj nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obaveze koje se nalaze u domeni dostavne službe, ali će u dogovoru s njima osigurati vrhunsku uslugu za svakog kupca. Prilikom preuzimanja robe kupac je dužan reklamaciju uputiti dostavljaču na licu mjesta te istu javiti pismenim putem našem voditelju internet prodaje na email podrska@naturavita.hr

Kada kupac želi već kupljenu ispravnu i neupotrebljavanu robu zamijeniti drugom, smatra se dobrim poslovnim običajem da trgovac udovolji želji kupca.